Quản lý thông báo kết luận thanh tra/kiểm tra
STTĐơn vị thanh tra/kiểm traNội dung thanh tra/kiểm traKết luận thanh tra/kiểm traFile đính kèmXem file đính kèm
12
Page size:
select
 18 items in 2 pages
1 Thanh tra huyện Xuân Trường11
2 Thanh tra huyện Xuân Trường11
3 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức n01/KL-T.Tr ngày 18/01/2023
4 Sở Giáo dục đào tạoTB KLTT đối với Phòng GDĐT huyện Vụ Bản99/KL-SGDĐT ngày 21/01/2022 TB129_TBKLTT-PHÒNG GDĐT VỤ BẢN.pdf TB129_TBKLTT-PHÒNG GDĐT VỤ BẢN.pdf
5 Sở Giáo dục đào tạoTB KLTT đối với trường THCS Yên Khánh thuộc phòng GD&ĐT huyện Ý Yên125/ KL-SGDĐT ngày 26/01/2022 TB132_TBKLTT THCS YÊN KHÁNH.PDF TB132_TBKLTT THCS YÊN KHÁNH.PDF
6 Sở Giáo dục đào tạoTB KLTT đối với trường THCS Yên Lộc thuộc phòng GD&ĐT huyện Ý Yên127/ KL-SGDĐT ngày 26/01/2022 TB146_TBKLTT THCS YÊN LỘC.PDF TB146_TBKLTT THCS YÊN LỘC.PDF
7 Sở Giáo dục đào tạoTB KLTT đối với trường THCS Yên Thọ thuộc phòng GD&ĐT huyện Ý Yên128/ KL-SGDĐT ngày 26/01/2022 TB147_TBKLTT THCS YÊN THỌ.PDF TB147_TBKLTT THCS YÊN THỌ.PDF
8 Sở Giáo dục đào tạoTB KLTT đối với trường THCS Yên Phúc thuộc phòng GD&ĐT huyện Ý Yên126/ KL-SGDĐT ngày 26/01/2022 TB148_TBKLTT THCS YÊN PHÚC.PDF TB148_TBKLTT THCS YÊN PHÚC.PDF
9 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc10/KL-T.Tr ngày 08/4/2022 TB ML.PDF TB ML.PDF
10 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với Trung tâm y tế huyện Vụ Bản11/KL-T.Tr ngày 08/4/2022 TB kết luận thanh tra TTYT Vụ Bản.PDF TB kết luận thanh tra TTYT Vụ Bản.PDF
11 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với Trung tâm y tế huyện Nam Trực13/KL-T.Tr ngày 08/4/2022 TB kết luận thanh tra TTYT Nam Trực.PDF TB kết luận thanh tra TTYT Nam Trực.PDF
12 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với Trung tâm y tế huyện Trực Ninh12/KL-T.Tr ngày 08/4/2022 TB kết luận thanh tra TTYT Trực Ninh.PDF TB kết luận thanh tra TTYT Trực Ninh.PDF
13 Thanh tra tỉnhThông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng đất đai của Trường THPT Phạm Văn Nghị, ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên02/KL-T.Tr ngày 25/3/2022 Thông báo Kết luận trường Phạm Văn Nghị.pdf Thông báo Kết luận trường Phạm Văn Nghị.pdf
14 Thanh tra tỉnhthanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định03/KL-T.Tr ngày 07/4/2022 1.PDF 1.PDF
15 Thanh tra tỉnhthanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu05/KL-T.Tr ngày 07/4/2022 Thông báo kết luận BV đa khoa.doc Thông báo kết luận BV đa khoa.doc